Download
Pro zahájení prací na zakázce je potřeba znát parcelní číslo a katastrální území místa, kde se Vaše nemovitost nachází. Společně probereme postup řešení, problematiku realizace zakázky a vyhodnotíme její časovou náročnost. Následně domluvíme termín zaměření přímo v terénu.
Na základě Vámi
a úřady poskytnutými
podklady připravíme
realizaci celé zakázky.
Jako podklady využíváme
platné katastrální mapy,
projektovou dokumentaci staveb,
územní rozhodnutí apod.
V domluveném termínu zaměříme moderními geodetickými přístroji zájmovou lokalitu. V mnoha případech nemusíte být s námi v terénu přítomni, stačí svoji nemovitost pouze zpřístupnit. Samozřejmě se s Vámi během zaměřování rádi v terénu uvidíme.
Dalším úkolem pro nás
je zaměření zpracovat
a vyhotovit potřebnou
dokumentaci. Nejčastěji
se jedná o geometrický
plán
, vytyčovací náčrt
apod. Kompletní portfolio
našich geodetických prací
naleznete na našich
internetových stránkách.
Takto vyhotovený plán
necháme ověřit na příslušném úřadě.
Během celé realizace Vás budeme
informovat o průběžném stavu
zpracování zakázky. Poradenství
a asistence při vyřizování veškeré
administrativy s tím spojené je
samozřejmostí. V mnoha případech
je potřeba s výsledkem
geodetických činností doložit
smlouvu k převodu nemovitosti.
I tento problém za Vás vyřešíme.

Hledáte geodety, kteří Vám poradí a budou navíc opravdovými partnery Vašich nemovitostí?
Kontaktujte právě nás.


Za tým geodetické kanceláře
Profigeo Rokycany - Jiří Vlček

V okamžiku, kdy budeme mít zakázku připravenou a potvrzenou, ozveme se Vám a domluvíme termín a způsob předání. Obvykle si jí zákazník vyzvedává sám v naší geodetické kanceláři anebo ji zasíláme dobírkou.

 • Naše nabídka:

  kvalitní geodetické práce pro všechny

  přijatelné ceny a krátké termíny

  u nás neplatíte během realizace zakázky za druhého geodeta!

  objednávky na tel.č.+420 731 446 487

  a e-mailu: info@profigeorokycany.cz

 • Katastr nemovitostí:

  zaměřování staveb ke kolaudaci

  zaměřování rozestavěných staveb pro hypotéky

  rozdělování pozemků

  vytyčování hranic pozemků

  zpřesňování hranic pozemků

  vyznačení práv k věcným břemenům

  vytyčování církevních restitucí

 • Geodetické práce ve výstavbě :

  zaměření a vytyčení stavby na staveništi

  zaměření a vytyčení trasy přípojky inženýrských sítí

  skutečné provedení stavby

  jeřábové dráhy

  zaměřování a dokumentace fasád při obnově nemovitých památek

  výpočty ploch a kubatur

 • Podklady pro projekty:

  polohopisné a výškopisné plány pro projekty staveb

  pasporty staveb

  rozhledové trojúhelníky

  účelové mapy různých měřítek

  zaměřování archeologických nalezišť

  zaměřování podkladů pro projekty pozemkových úprav

 • Smlouvy k nemovitostem:

  kupní smlouvy

  směnné smlouvy

  darovací smlouvy

  zástavní smlouvy

  smlouvy o zřízení věcných břemen

  prohlášení vlastníka

  finanční odhady nemovitostí

 • Poradenství a zastupování před úřady:

  výpočet daně z převodu nemovitosti

  návrhy na vklad do katastru nemovitostí

  vyjímání pozemků ze zemědělského půdního fondu

  řízení o změně druhu kultury pozemků

  nároky církevních restitucí

  poradenství v geodezii

Geodetická kancelář Profigeo Rokycany - Reference

Geodetická kancelář Profigeo Rokycany

Geodetická kancelář Profigeo Rokycany byla založena v roce 2008. Od samého počátku patří mezi naše hlavní aktivity veškeré práce v oboru zaměměřictví a katastru nemovitostí. Při sběru dat a následném zpracování využíváme nejmodernější technologie jako jsou např. satelitní GNSS systémy a automatizovaná kresba. Za dobu více jak pěti let naší existence jsme zrealizovali mnoho zakázek a získali řadu spokojených zákazníků, kteří se k nám pravidelně vracejí. Jako Váš partner v geodézii a převodu nemovitostí Vám rádi vyjdeme vstříc při řešení Vaší konkrétní zakázky. Výběr z široké řady našich referencí si můžete prohlédnout na této stránce.

 

 

Naši významní zákazníci a reference:

 • ProjektyDomů.cz - vytyčování základových desek, pásů a patek staveb, zaměřování podkladů pro projekty, zaměřování rozestavěných a dokončených staveb pro hypotéky a kolaudace
 • Prozi Projekt - zaměřování podkladů pro projekty, zaměřování rozestavěných a dokončených staveb pro hypotéky a kolaudace
 • Algon a.s. - vytyčování dopravních a inženýrských staveb, gabiony a protihlukové stěny
 • Valbek, středisko Plzeň s.r.o. - zaměřování podkladů pro projekty, vytyčování záborů staveb
 • PH GIA spol. s r.o. - zaměřování skutečného provedení staveb, geometrické plány pro vyznačení budov čerpacích stanic
 • Výstavba Ejpovice - vytyčování základových desek, pásů a patek staveb, zaměřování rozestavěných a dokončených staveb pro hypotéky a kolaudace
 • Skapomont Jeseník s.r.o. - výstavba montovaných hal, rovnání ocelových konstrukcí montovaných hal, zaměřování jeřábových drah
 • RD Praha - vytyčování základových desek, pásů a patek staveb, zaměřování rozestavěných a dokončených staveb pro hypotéky a kolaudace
 • RD Rýmařov - vytyčování základových desek, pásů a patek staveb, zaměřování rozestavěných a dokončených staveb pro hypotéky a kolaudace
 • Jemma s.r.o. - vytyčování základových desek, pásů a patek staveb, zaměřování rozestavěných a dokončených staveb pro hypotéky a kolaudace
 • realitní servis Pavel Kilinger, zajištění geodetických prací pro realitní kancelář a její klienty
 • realitní kancelář Reality Škulinová, zajištění geodetických prací pro realitní kancelář a její klienty
 • Levné stavby - vytyčování základových desek, pásů a patek
 • Vavřík stavby s.r.o. - zaměřování podkladů pro projekty, zaměřování skutečného provedení staveb (Třímany, Příkosice atd.)
 • SILNICE NEPOMUK s.r.o. - zaměřování podkladů pro projekty, zaměřování skutečného provedení staveb (Radnice, Nepomuk, Těškov, Vitinka atd.)
 • Ploty Kodl s.r.o. - vytyčování hranic pozemků před výstavbou nových plotů (Volduchy, Rokycany atd.)
 • AGRO Blatná - geodetické práce při výstavbě skladové haly hnojiv v Kamenném Újezdu u Rokycan
 • Lesostavby Třeboň s.r.o. - zaměření skutečného stavu a sledování kubatur na Cihelském rybníce
 • BENT Holding a.s. - zaměření výrobní haly HESCO a rozdělení pozemku v areálu Železáren v Hrádku u Rokycan
 • Město Karlovy Vary - aktualizace digitální technické mapy města (zaměření stavebních úprav, zaměření
 • Město Třeboň - zaměření digitální technické mapy města Třeboně, lokalita Mlýnské strouhy
 • obec Příkosice - vytyčování, rozdělování a zpřesňování hranic obecních pozemků, parcelace pozemků, zaměřování staveb ke kolaudaci
 • obec Kamenec - vytyčování, rozdělování a zpřesňování hranic obecních pozemků, zaměřování staveb ke kolaudaci
 • obec Těškov - vytyčování, rozdělování a zpřesňování hranic obecních pozemků, zaměřování staveb ke kolaudaci
 • obec Kakejcov - tvorba smluv k nemovitostem
 • obec Nevid - zaměřování staveb ke kolaudaci
 • MO ČR, VUSS Praha - rozdělování pozemků za účelem navrácení historického majetku obcím (Jinonice a Michle)
 • MO ČR, VUSS Plzeň - rozdělování pozemků za účelem navrácení historického majetku obcím (letiště Líně a Lhota u Plzně, cvičiště Beroun a Oldřichov u Písku)
 • Mo ČR, VUSS Pardubice - rozdělování pozemků (střelnice Bradlecká Lhota, Letiště Hradec Králové, areál radaru letového provozu v Chlumci nad Cidlinou, pevnostní obranná linie )
 • MO ČR, VUSS České Budějovice - rozdělování pozemků (areál letového provozu Bežerovice, Vojenský újezd Boletice - optimalizace rozlohy újezdu, areál letiště v Českých Budějovicích, vojenské objekty v Táboře)
 • Západočeská univerzita v Plzni - stavební výkresy interiérů budov
 • Vojenské lesy a statky s.p., divize Hořovice - vytyčování hranic pozemků, rozdělování pozemků (letiště Líně, Rozněvice, Dobřany), gemetrické plány pro vyznačení staveb (sádky v Mirošově, lovecká chata na Padrťských rybnících)
 • Pozemkový fond ČR, Praha - západ - vytyčení hranic pozemků ve Stránce u Brandýsa nad Labem
 • obec Těškov - zaměření obecního vodovodu a kanalizace
 • obec Těškov - geodetické práce pro oddělení pozemků pro realizaci lesoparku
 • volejbalový areál "Na Ostrůvku" v Rokycanech - zaměření podkladu pro projekt
 • areál Domu dětí a mládeže v Rokycanech - vytyčení polohy plotu areálu před jeho rekonstrukcí
 • náměstí Augustina Němejce v Nepomuku - zaměření provedené rekonstrukce náměstí
 • náměstí Radnice - zaměření podkladu pro projekt rekonstrukce náměstí
 • rekonstrukce rodinného domu a zahrady v Rokycanech - zaměření podkladů pro projekt, stavební výkresy budovy
 • obec Příkosice - parcelace obecních pozemků a příprava stavebních parcel
 • pila Janov u Mirošova - zaměření nových hal ke kolaudaci
 • pila Mirošov, Věra Davidová - vytyčení hranic pozemků, rozdělení pozemků, vyznačení věcných břemen k pozemkům
 • Zbuzany u Prahy - vytyčení hranic pozemků, rozdělení pozemků a vypořádání podílového spoluvlastnictví, smlouvy pro převod nemovitostí
 • Kamenec u Radnic - zpřesnění hranic obecních pozemků po digitalizaci mapy katastru nemovitostí, podklady pro projekt obecní kanalizace
 • bytový dům v Rokycanech - vyhledání a vytyčení přípojek inženýrských sítí před plánovanou rekonstrukcí domu
 • Cheznovice - parcelace a příprava stavebních pozemků
 • ČEZ distribuce a.s. - vyznačování věcných břemen u elektrických vedení
 • projektantka Marie Monhartová - zaměřování podkladů pro projekty, vytyčování základových desek staveb, zaměřování staveb ke kolaudacím
 • projektant Ing. František Nerad - zaměřování podkladů pro projekty, vytyčování základových desek staveb, zaměřování staveb ke kolaudacím
 • projektantka Ing. Arch. Kateřina Makajová - zaměřování podkladů pro projekty
 • projektant Zdeněk Vavřík - zaměřování podkladů pro projekty dopravních staveb, výhledové trojúhelníky (Třímany, Příkosice atd.)
 • projektant Ing.Jan Kubát - zaměřování podkladů pro projekt revitalizace Padrťského potoka ve Strašicích
 • turistický portál Brdská stopa - vývoj a správa webového portálu, tvorba topografické mapy na portálu
 • turistická mapa Brdy 1:25 tis., Geodézie On line - spolupráce na tvorbě topografické vrstvy mapy
 • a mnoho dalších realizací (...)

Mapa referencí:

 

Nacházíte se:
Banner
Otevírací doba
Pondělí – sobota
7:00 – 18:00
v ostatních případech
po tel.domluvě
Profigeo Rokycany
Jiří Vlček
ulice Míru 16
337 01 Rokycany
info@profigeorokycany.cz
(+420) 731 446 487