Download
Pro zahájení prací na zakázce je potřeba znát parcelní číslo a katastrální území místa, kde se Vaše nemovitost nachází. Společně probereme postup řešení, problematiku realizace zakázky a vyhodnotíme její časovou náročnost. Následně domluvíme termín zaměření přímo v terénu.
Na základě Vámi
a úřady poskytnutými
podklady připravíme
realizaci celé zakázky.
Jako podklady využíváme
platné katastrální mapy,
projektovou dokumentaci staveb,
územní rozhodnutí apod.
V domluveném termínu zaměříme moderními geodetickými přístroji zájmovou lokalitu. V mnoha případech nemusíte být s námi v terénu přítomni, stačí svoji nemovitost pouze zpřístupnit. Samozřejmě se s Vámi během zaměřování rádi v terénu uvidíme.
Dalším úkolem pro nás
je zaměření zpracovat
a vyhotovit potřebnou
dokumentaci. Nejčastěji
se jedná o geometrický
plán
, vytyčovací náčrt
apod. Kompletní portfolio
našich geodetických prací
naleznete na našich
internetových stránkách.
Takto vyhotovený plán
necháme ověřit na příslušném úřadě.
Během celé realizace Vás budeme
informovat o průběžném stavu
zpracování zakázky. Poradenství
a asistence při vyřizování veškeré
administrativy s tím spojené je
samozřejmostí. V mnoha případech
je potřeba s výsledkem
geodetických činností doložit
smlouvu k převodu nemovitosti.
I tento problém za Vás vyřešíme.

Hledáte geodety, kteří Vám poradí a budou navíc opravdovými partnery Vašich nemovitostí?
Kontaktujte právě nás.


Za tým geodetické kanceláře
Profigeo Rokycany - Jiří Vlček

V okamžiku, kdy budeme mít zakázku připravenou a potvrzenou, ozveme se Vám a domluvíme termín a způsob předání. Obvykle si jí zákazník vyzvedává sám v naší geodetické kanceláři anebo ji zasíláme dobírkou.

 • Naše nabídka:

  kvalitní geodetické práce pro všechny

  přijatelné ceny a krátké termíny

  u nás neplatíte během realizace zakázky za druhého geodeta!

  objednávky na tel.č.+420 731 446 487

  a e-mailu: info@profigeorokycany.cz

 • Katastr nemovitostí:

  zaměřování staveb ke kolaudaci

  zaměřování rozestavěných staveb pro hypotéky

  rozdělování pozemků

  vytyčování hranic pozemků

  zpřesňování hranic pozemků

  vyznačení práv k věcným břemenům

  vytyčování církevních restitucí

 • Geodetické práce ve výstavbě :

  zaměření a vytyčení stavby na staveništi

  zaměření a vytyčení trasy přípojky inženýrských sítí

  skutečné provedení stavby

  jeřábové dráhy

  zaměřování a dokumentace fasád při obnově nemovitých památek

  výpočty ploch a kubatur

 • Podklady pro projekty:

  polohopisné a výškopisné plány pro projekty staveb

  pasporty staveb

  rozhledové trojúhelníky

  účelové mapy různých měřítek

  zaměřování archeologických nalezišť

  zaměřování podkladů pro projekty pozemkových úprav

 • Smlouvy k nemovitostem:

  kupní smlouvy

  směnné smlouvy

  darovací smlouvy

  zástavní smlouvy

  smlouvy o zřízení věcných břemen

  prohlášení vlastníka

  finanční odhady nemovitostí

 • Poradenství a zastupování před úřady:

  výpočet daně z převodu nemovitosti

  návrhy na vklad do katastru nemovitostí

  vyjímání pozemků ze zemědělského půdního fondu

  řízení o změně druhu kultury pozemků

  nároky církevních restitucí

  poradenství v geodezii

Geodetická kancelář Profigeo Rokycany - Vyznačení věcného břemene

Naše geodetická kancelář zajišťuje pro své zákazníky vyznačení věcných břemen. V praxi se jedná o grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka ve prospěch další osoby. Například vyznačení práva chůze, práva jízdy, práva čerpání ze studny, práva vedení inženýrské sítě, práva společné zdi, práva stavby sklepa pod pozemkem atd.

Věcná břemena se zavádějí do katastru nemovitostí pomocí geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene.

Obvyklý termín vyhotovení geometrického plánu naší geodetickou kanceláří je do 5-ti dnů.

Cena geometrického plánu je od 3 000 Kč. V případě zájmu vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene Vám můžeme nabídnout cenové zvýhodnění našich služeb. Informace o  „geodetických balíčcích“ sledujte v Novinkách na úvodní stránce.

Naše služby si můžete objednat na tel.č. (+420) 731 446 487 nebo pomocí e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Rádi Vám poradíme nejen s výběrem konkrétního geometrického plánu ale i s následným postupem při jednání se stavebními a katastrálními úřady. Také Vám pomůžeme s vyplněním všech potřebných formulářů.

Můžete si u nás také objednat vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene a to včetně kompletního servisu za přijatelnější ceny než u notářské či advokátní kanceláře.

Jaký bude postup prací po Vaší objednávce?

 • kontaktujeme Vás a Vy nám nahlásíte parcelní číslo a katastrální území pozemku, na kterém budeme vyznačovat věcné břemeno
 • domluva termínu ukázky velikosti rozsahu věcného břemena a jeho zaměření
 • zpracování zaměření, vyhotovení geometrického plánu a jeho kontrola na příslušném katastrálním pracovišti
 • předání geometrického plánu (osobně a nebo doporučeným dopisem) a platba (v hotovosti nebo převodem na bankovní účet)

Služby naší kanceláře při objednávce smlouvy o zřízení věcného břemene

 • sepsání smlouvy (možnost on-line)
 • sjednání schůzky k podpisu
 • podpis smlouvy u nás v kanceláři
 • vyplnění návrhu vkladu do katastru nemovitostí
 • zastoupení před katastrálním úřadem
 • vyplnění daňového přiznání
 • zaslání smlouvy dobírkou

 

Příklad vyznačení věcného břemene vjezdu přes cizí pozemek
Příklad geometrického plánu vyznačení věcného břemene vjezdu přes cizí pozemek

 

Nacházíte se:
Banner
Otevírací doba
Pondělí – sobota
7:00 – 18:00
v ostatních případech
po tel.domluvě
Profigeo Rokycany
Jiří Vlček
ulice Míru 16
337 01 Rokycany
info@profigeorokycany.cz
(+420) 731 446 487