Download
Pro zahájení prací na zakázce je potřeba znát parcelní číslo a katastrální území místa, kde se Vaše nemovitost nachází. Společně probereme postup řešení, problematiku realizace zakázky a vyhodnotíme její časovou náročnost. Následně domluvíme termín zaměření přímo v terénu.
Na základě Vámi
a úřady poskytnutými
podklady připravíme
realizaci celé zakázky.
Jako podklady využíváme
platné katastrální mapy,
projektovou dokumentaci staveb,
územní rozhodnutí apod.
V domluveném termínu zaměříme moderními geodetickými přístroji zájmovou lokalitu. V mnoha případech nemusíte být s námi v terénu přítomni, stačí svoji nemovitost pouze zpřístupnit. Samozřejmě se s Vámi během zaměřování rádi v terénu uvidíme.
Dalším úkolem pro nás
je zaměření zpracovat
a vyhotovit potřebnou
dokumentaci. Nejčastěji
se jedná o geometrický
plán
, vytyčovací náčrt
apod. Kompletní portfolio
našich geodetických prací
naleznete na našich
internetových stránkách.
Takto vyhotovený plán
necháme ověřit na příslušném úřadě.
Během celé realizace Vás budeme
informovat o průběžném stavu
zpracování zakázky. Poradenství
a asistence při vyřizování veškeré
administrativy s tím spojené je
samozřejmostí. V mnoha případech
je potřeba s výsledkem
geodetických činností doložit
smlouvu k převodu nemovitosti.
I tento problém za Vás vyřešíme.

Hledáte geodety, kteří Vám poradí a budou navíc opravdovými partnery Vašich nemovitostí?
Kontaktujte právě nás.


Za tým geodetické kanceláře
Profigeo Rokycany - Jiří Vlček

V okamžiku, kdy budeme mít zakázku připravenou a potvrzenou, ozveme se Vám a domluvíme termín a způsob předání. Obvykle si jí zákazník vyzvedává sám v naší geodetické kanceláři anebo ji zasíláme dobírkou.

 • Naše nabídka:

  kvalitní geodetické práce pro všechny

  přijatelné ceny a krátké termíny

  u nás neplatíte během realizace zakázky za druhého geodeta!

  objednávky na tel.č.+420 731 446 487

  a e-mailu: info@profigeorokycany.cz

 • Katastr nemovitostí:

  zaměřování staveb ke kolaudaci

  zaměřování rozestavěných staveb pro hypotéky

  rozdělování pozemků

  vytyčování hranic pozemků

  zpřesňování hranic pozemků

  vyznačení práv k věcným břemenům

  vytyčování církevních restitucí

 • Geodetické práce ve výstavbě :

  zaměření a vytyčení stavby na staveništi

  zaměření a vytyčení trasy přípojky inženýrských sítí

  skutečné provedení stavby

  jeřábové dráhy

  zaměřování a dokumentace fasád při obnově nemovitých památek

  výpočty ploch a kubatur

 • Podklady pro projekty:

  polohopisné a výškopisné plány pro projekty staveb

  pasporty staveb

  rozhledové trojúhelníky

  účelové mapy různých měřítek

  zaměřování archeologických nalezišť

  zaměřování podkladů pro projekty pozemkových úprav

 • Smlouvy k nemovitostem:

  kupní smlouvy

  směnné smlouvy

  darovací smlouvy

  zástavní smlouvy

  smlouvy o zřízení věcných břemen

  prohlášení vlastníka

  finanční odhady nemovitostí

 • Poradenství a zastupování před úřady:

  výpočet daně z převodu nemovitosti

  návrhy na vklad do katastru nemovitostí

  vyjímání pozemků ze zemědělského půdního fondu

  řízení o změně druhu kultury pozemků

  nároky církevních restitucí

  poradenství v geodezii

Geodetická kancelář Profigeo Rokycany - Podklady pro projekt

Naše geodetická kancelář zajišťuje pro své zákazníky z řad stavebníků, projektantů, a architektů zaměřování podkladů pro projekty. Výsledkem našeho zaměření je polohopisný a výškopisný plán s popisem lokality, který slouží jako podklad pro projektovou činnost projektantů.

Obvyklý termín vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu naší geodetickou kanceláří je do 5-ti dnů.

Jaké podklady pro projekty zaměřujeme?

 • podklady pro projekty rodinných domů, rozsáhlých staveb, silnic a dálnic, inženýrských sítí, revitalizaci cest a vodních toků a mnoho dalších
 • zaměřování fasád a vnitřků budov
 • podélné a příčné profily (říční, silniční apod.)
 • rozhledové trojúhelníky pro projekty dopravních staveb
 • zaměřování podkladů pro tvorbu pozemkových úprav
 • zaměřování archeologických nalezišť

Jaké jsou naše standardy zpracování?

 • zpracování v certifikovaném softwaru pro geodetické výpočty
 • digitální kresba ve formátu dgn, dwg, dxf a pdf pro AutoCad nebo Microstation
 • tvorba kompletní dokumentace včetně technické zprávy v Microsoft Office
 • analogová verze výstupů z laserové tiskárny
 • elektronická verze tisku do pdf, CD nebo DVD s datovými soubory
 • vytvoření další dokumentace a výstupů dle požadavků zadavatele

Cena zaměření podkladů pro projekt je od 4 000 Kč za 1 hektar nebo 30.- Kč za 1 m2 v případě vnitřku budovy. Cena se odvíjí především od složitosti terénu, druhu porostu na pozemku apod. V případě více geodetických prací na Vaší nemovitosti Vám můžeme nabídnout cenové zvýhodnění našich služeb. Informace o našich „geodetických balíčcích“ sledujte v Novinkách na naší úvodní stránce.

Naše služby si můžete objednat na tel.č. (+420) 731 446 487 nebo pomocí e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Rádi Vám poradíme nejen s výběrem konkrétních geodetických prací ale i s následným postupem při jednání se stavebními a katastrálními úřady. Také Vám pomůžeme s vyplněním všech potřebných formulářů.

Jaký bude postup prací po Vaší objednávce?

 • kontaktujeme Vás a Vy nám nahlásíte parcelní číslo a katastrální území pozemku, na kterém budeme zaměřovat podklady pro projekt
 • domluva termínu zaměření
 • zpracování zaměření, vyhotovení výškopisného a polohopisného plánu
 • předání výškopisného a polohopisného plánu (osobně a nebo doporučeným dopisem) a platba (v hotovosti nebo převodem na bankovní účet)

 

 

Příklad mapových podkladů pro projekt rekonstrukce půdních prostor
Příklad mapových podkladů pro projekt

 

Nacházíte se:
Banner
Otevírací doba
Pondělí – sobota
7:00 – 18:00
v ostatních případech
po tel.domluvě
Profigeo Rokycany
Jiří Vlček
ulice Míru 16
337 01 Rokycany
info@profigeorokycany.cz
(+420) 731 446 487